Utvalg

Årsmøte/generalforsamling: Andelshavere.

Samarbeidsutvalg (Samu): Se fanen Samu.

Foreldreråd: Andelshavere med barn i barnehagen.