Hovedsatsningsområde

SUNN BARNEHAGE

Hovedsatsingsområdet vårt er Trygge, aktive barn. Sammen skaper vi hverdagen, med fokus på fysisk aktivitet og et variert kosthold. Dette skal vise igjen i planer, mattilbud, og tilrettelegging av og for aktivitet i barnehagens inne- og utemiljø.

Vårt satsingsområde skal være en del av vår hverdag, og ligge til grunn som vår felles plattform. Vi har som mål å gi barna gode vaner helt fra de er små. Barna får servert frokost, lunsj og frukt-/ettermiddagsmåltid hver dag, og maten skal være basert på anbefalinger om kosthold for
barn.

Rammeplanen fremhever at barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna.

Buggeland barnehage har et fantastisk uteområde. Det er stort, variert og det er brukt mye midler for å legge best mulig til rette. tillegg til eget uteområde, benytter vi oss av turområdene i nærmiljøet for å gi barna flere og mer varierte utfordringer.