Pris/åpningstid

Åpningstid: kl 0645-1630.

Sommeråpent juli/aug: 07.30-16.30. (Dette blir uke 26, 27, 30 og 31 sommeren 2023)

F.o.m sommeren 2023 har vi sommerstengt på lik linje med kommunale bhg i uke 28-29.

Onsdag før Skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften: Stengt.

I løpet av et barnehageår holdes det stengt i 6 kurs- og planleggingsdager. Disse står oppført i årsplanen.

Gjeldende priser pr 1. jan 2023 ifm makspris for barnehager:

Plass Pris Mat Totalt
100% 3000 500 3500

Søskenmoderasjon: 30% på barn nr 2 og 100% på barn nr 3 og videre (Stortinget vedtak om gratis plass for 3. barn osv f.o.m høst 2023)

(det gis ikke søskenmoderasjon på mat).

Merk: Har man barn både i bhg og sfo, gis det søskenmoderasjon fra kommunens side ifm sfo-plassen(e). Dette må dere selv sjekke at dere får.

For foresatte med barn i forskjellige barnehager må det selv søkes om tilbakebetaling av søskenmoderasjon. Dette gjøres via Sandnes kommune. Skjema for søknad fås ved henvendelse til kommunen.

For familier med lav inntekt kan det søkes om redusert betaling etc. Dette må gjøres via Sandnes kommune hvor man også finner info vedrørende dette.