Pris/åpningstid

Åpningstid: kl 0645-1630.

Sommeråpent juli/aug: 07.30-16.30. (Dette blir uke 26, 27, 30 og 31 sommeren 2024)

Barnehagen har sommerstengt på lik linje med kommunale bhg.

Onsdag før Skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften: Stengt.

I løpet av et barnehageår holdes det stengt i 6 kurs- og planleggingsdager. Disse står oppført i årsplanen.

Gjeldende priser pr 1. jan 2023 ifm makspris for barnehager:

Plass Pris Mat Totalt
100% 3000 500 3500

Kommende pris ifm makspris for barnehager fra og med 1. august 2024:

Plass Pris Mat Totalt
100% 2000 500 2500

Søskenmoderasjon: 30% på barn nr 2 og 100% på barn nr 3 og videre (Stortinget vedtak om gratis plass for 3. barn osv f.o.m høst 2023)

(det gis ikke søskenmoderasjon på mat).

Merk: Har man barn både i bhg og sfo, gis det søskenmoderasjon fra kommunens side ifm sfo-plassen(e). Dette må dere selv sjekke at dere får.

For foresatte med barn i forskjellige barnehager må det selv søkes om tilbakebetaling av søskenmoderasjon. Dette gjøres via Sandnes kommune. Skjema for søknad fås ved henvendelse til kommunen.

For familier med lav inntekt og/eller som kan ha krav på gratis kjernetid kan søke om redusert betaling. Dette må gjøres via Sandnes kommune på følgende link: Sandnes kommune – Priser og betaling. Dersom man får dette innvilget må man gi beskjed til daglig leder så snart som mulig slik at faktura kan justeres. Vedtak følger bhg-året og må søkes om før eller ved hvert nytt bhg-år.