Velkommen til Buggeland barnehage!

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.

Buggeland barnehage vil være den barnehagen som har og gir det beste grunnlaget for vekst og stabil utvikling, både for de barna vi er satt til å ta vare på og alle som jobber der!

bbhage

INFORMASJON

Årsplan 2024/2025
Årsplanen er nå lagt ut på årsplans-fanen.
For foreldre og ansatte, ligger den også på mykid.
Oppdatert galleri/bilder
Se vår facebookside.
Mykid
For dagliglivet på avdelingene og barnehagen, se www.mykid.no. Du trenger passord for tilgang. Dette får du som ansatt eller som foreldre/foresatt.
Beredskapsplaner (BSP)
BSP fås ved henvendelse. Ta kontakt med undertegnede dersom det er ønskelig.

Personvern
Barnehagens behandling av personvernsopplysninger omtales i eget skriv på mykid.

Administrator Buggeland bhg SA