Progresjonsplan fagområder

 

Progresjonsplan innenfor fagomr (klikk på linken)

 

Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Denne planen omfatter aller fagområder, og er delt inn i aldersgruppene 1-3 og 3-6 år. Arbeidet med fagområdene må imidlertid tilpasses barns alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Planen sikrer utvikling og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom den tiden barna er hos oss.

 

Det er viktig å påpeke at progresjon er en prosess, resultater måles ikke i vanlig forstand.

 

De ulike aldersgruppene vil få ulike utfordringer og dermed etter hvert utvidet kunnskap. Kunnskap om fag, men også erfaring om egen mestring.

 

Buggeland bhg