Avd/pers

Blåbærtua, 0-3 år:

4,2 årsverk hvorav 2 barnehagelærere.

Mosekroken, 0-3 år:

4,4 årsverk hvorav 2 barnehagelærere.

Myrkroken, 3-6 år:

3,6 årsverk hvorav 2 barnehagelærere.

Trollkroken, 3-6 år:

3,8 årsverk hvorav 2 barnehagelærere.

Støttefunksjoner fra Sandnes kommune:

Ca 2 årsverk inkl spesial pedagoger.

Daglig leder/styrer:

1 årsverk (barnehagelærer)