Administrasjon

Daglig leder: Kim M Høie.

Ny daglig leder fra og med 1. juli 2024: Kjersti Fiskå

Eierstyret: Se fanen styret.