Årsplan

  • Årsplanen for bhg-året 2022/2023:

Ny årsplan 2022-2023

  • For foreldre med barn i barnehagen er planen også tilgjengelig på mykid.no

  • Progresjonsplanen fagområder: Se underfanen “progresjonsplan fagområder”.