Barneforsikring

Barneulykke:

Alle barna er ulykkesforsikret gjennom Gjensidige, Barneulykke heltid. Forsikringen opphører når de slutter i barnehagen.

 

Ulykke dugnad:

Når du deltar på dugnad i regi av barnehagen er du forsikret gjennom Gjensidige.

 

For mer info, kontakt Gjensidige på 03100.